saimnieciskie darbi


Mēs esam divi cilvēki: Ilze un Armands kā pamatsastāvs.  

Veicam dažādus saimnieciskos darbus. Mums ir dažādi instrumenti un kravas buss. Apmaksas likme 50 eur/stunda.

Telpu sūkšana, tīrīšana, uzkopšana, kārtošana, visa liekā novākšana. Mēbeļu, mantu pārvešana un montāža. Mēbeļu, mantu, celtniecības atkritumu izvešana uz izgātuvi.

Mēbeļu ķīmiskā tīrīšana. Jumtu, notekcauruļu, logu tīrīšana. Sienu, balkonu, virsmu tvaikošana.

Darba stils - ātrs, pamatīgs. Esam sportisti - mums ir liela jauda un izturība.

Esam dizaineri, tāpēc parasti skatamies, cik skaists un harmonisks kopskats.

Mums patīk, ja viss ir skapjos aiz durvīm, tad ir viegli uzkopt.

Ļoti patīk ziedi, puķes, dizains - varam Jums atvest ziedus, puķes, dizaina aksesuārus - radīt svētku noskaņu svinībām.

Mums patīk brīnumainās pārvērtības - tas pats dzīvoklis - bet viss savādāk.

Esam mācījušies garīgajā universitātē, kur sauklis bija - "Tīrība - mūsu reliģija". Cenšamies ieviest sev tīrību telpās, sirdī, prātā - un palīdzam arī citiem ieviest tīrību fizisku, emocionālu, garīgu.

Enerģētiskā telpu tīrīšana - enerģētiskais restarts.

Mājokļa atsvaidzināšana - uzkopšanas darbi - mazgāšana.

Kas no acīm prom - tas no sirds ārā - putekļi, netīrumi, krāmi prom.

TELPU DZIEDNIEKI - ŪDENS MĀKSLINIEKI.

Mēs esam instrumenti Dieva rokās - to enerģiju, tās idejas, to iedvesmu, ko saņemam - to nododam saviem klientiem - atnākam un izdaram, ko jūtam, kas mums jāizdara.

Esam pateicīgi cilvēkiem, kas ir priecīgi par izdarīto - jo nekad nav iespējams izdarīt visu - tikai tik, cik tiek dots no Dieva. Pilnībai nav robežu.

Katru dienu objektā atrastu, ko darīt, ko tīrīt, ko uzlabot, ko salabot, ko nomainīt, kā pacelt līmeni.

Strādājam arī brīvdienās, valsts svētkos, agros rītos, vēlos vakaros, braucam uz tālām vietām.

Visu darām apzinīgi, pēc labākās sirdsapziņas un vairāk nekā no mums prasa, maksimāli, ieliekam sirdi un dvēseli.

Darba laikā koncentrējamies maksimāli uz konkrēto objektu - nenovirzoties uz smēķēšanu, atpūtu, ēšanu, runāšanu pa telefonu.


Нас два человека: Илзе и Армандс как основная команда.

Выполняем различные хозяйственные работы. У нас есть различные инструменты и грузовой автобус.

Пылесосить, убирать, убирать, наводить порядок, убирать все лишнее. Перевозка и сборка мебели, вещей. Вывоз мебели, вещей, строительного мусора на склад.

Химическая чистка мебели. Чистка крыш, водосточных желобов, окон. Пропаривание стен, балконов, поверхностей.

Стиль работы - быстро, аккуратно. Мы спортсмены - у нас большая сила и выносливость.

Мы дизайнеры, поэтому обычно смотрим на то, насколько красивым и гармоничным получается общий вид.

Нам нравится, когда все в шкафах за дверью, легко моется.

Я очень люблю цветы, цветы, дизайн - мы можем привезти вам цветы, цветы, дизайнерские аксессуары - создать праздничное настроение для торжеств.

Мы любим чудесное преображение — та же квартира — но все по-другому.

Мы учились в духовном университете, где девиз был "Чистота - наша религия". Мы стараемся внести чистоту в наши помещения, в наши сердца, в наши мысли - и мы также помогаем другим ввести физическую, эмоциональную, духовную чистоту.

Энергетическая уборка помещения - энергетический перезапуск.

Ремонт дома - уборка - стирка.

Что из глаз - из сердца - пыль, грязь, мусор прочь.

СПАМ-ЦЕЛИТЕЛИ - ВОДНЫЕ ХУДОЖНИКИ.

Мы инструменты в руках Бога - энергию, идеи, вдохновение, которые мы получаем - мы передаем их нашим клиентам - мы приходим и делаем то, что считаем нужным.

Мы благодарны людям, которые радуются тому, что они сделали — ведь никогда нельзя сделать все — только столько, сколько дано от Бога. Совершенство не имеет границ.

Каждый день вы бы находили, что делать, что чистить, что улучшать, что чинить, что заменять, как повышать уровень.

Мы также работаем в праздники, национальные праздники, ранним утром, поздним вечером, выезжаем в отдаленные места.

Мы делаем все по совести и больше, чем от нас требуется, вкладываем душу по максимуму.

Во время работы мы максимально концентрируемся на конкретном объекте — не отвлекаясь на курение, отдых, разговоры по телефону.

Pirkumu grozs